Oppas via Charly Cares Oppas App

Vertrouwen staat op nummer 1

Het aanbieden van opvang voor andermans kinderen via een online platform is de grootste uitdaging die je als bedrijf kunt nemen. Het zorgdragen voor een veilige omgeving, van zowel ouder als oppas, vinden wij dan ook belangrijk. In het belang van de ouders, monitoren wij continu de kwaliteit van onze Oppas Angels. Regelmatig gaan wij in gesprek met onze Oppas Angels om ook hen een veilige omgeving te bieden.

Meet Rachelle, Head of People & Operations

“Ons Support Team staat 24/7 klaar voor ouders en Angels. Daarnaast spelen zij ook een hele belangrijke rol bij onze quality insurance. Als een ouder een rating geeft van 3 of minder sterren (van de 5), dan nemen zij direct contact op met beide partijen om te achterhalen wat er gebeurd is.”

Meer over het Support Team
Vertrouwen en kwaliteit bij Charly Cares - Rachelle vertelt over klachtenbeleid

Het klachtenbeleid

Wij nemen klachten zeer serieus en hanteren daarom een klachtenbeleid. Heeft een ouder of Oppas Angel een klacht? Dan luisteren wij altijd naar beide partijen. Afhankelijk van de ernst van de klacht en het aantal klachten, kunnen we gebruikers de toegang tot ons platform ontzeggen. Dit geldt voor zowel Angels als ouders. Door strikt met klachten om te gaan, dragen wij zorg voor een veilige omgeving voor alle gebruikers.

Ontmoet Fleur, vertrouwenspersoon bij Charly Cares

Bij een veilige omgeving hoort een vertrouwenspersoon, waar je alles (anoniem) tegen kunt zeggen. Daarom werken wij samen met Fleur. Zij is niet in dienst van Charly Cares, maar is er voor onze ouders en Angels als onafhankelijk vertrouwenspersoon.

“Als vertrouwenspersoon zorg ik voor hulp, advies en ondersteuning. Vertrouwen, betrouwbaarheid en veiligheid zijn bij een oppasdienst belangrijke waarden; voor zowel de ouders als de oppas. Het kan voorkomen dat zich een situatie voordoet waarbij een van de partijen zich niet prettig voelt en het lastig vindt dit rechtstreeks te delen. Dan kom ik als vertrouwenspersoon in beeld, om ondersteuning te bieden waar mogelijk. In een vertrouwelijke en informele sfeer bespreken we de situatie (en mogelijkheden) en proberen we samen tot een oplossing te komen.”

​Wil je contact opnemen met Fleur?

Stuur een berichtje naar ons Support Team, zij verwijzen je graag door.