Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2020.

De onderstaande privacyverklaring van Charly Cares B.V., Gerard Doustraat 62-1, 1072 VV Amsterdam, met KvK nummer 64647854 hierna ook te noemen: “Charly Cares”, “wij” of “ons” is van toepassing op de website van Charly Cares, www.charlycares.com en de app.


Charly Cares is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform www.charlycares.com.

Charly Cares neemt de privacy van de bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, ouders en oppas zeer serieus en spant zich in om uw privacy te beschermen.

Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Charly Cares is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Charly Cares en uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, geboorteplaats en type legitimatie. Charly Cares raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Dit document beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform onder meer een oppas willen boeken, via het platform de oppasdienstverlener willen laten koppelen(*aan gebruiker) en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of oppas te registreren. U kunt deze privacy verklaring opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van Charly Cares met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met Charly Cares via 020 – 210 23 23 tijdens kantooruren of per e-mail aan info@charlycares.com.

*met koppelen wordt in deze verklaring bedoeld het tot stand brengen van een opdrachtovereenkomst tussen gebruiker en oppas.