Snotterbeleid zorgt voor uitdagingen rondom kinderopvang

Hoewel het kabinet de scholen en kinderdagverblijven probeert open te houden, blijkt in praktijk dat steeds meer kinderen wegens het snotterbeleid thuis moeten blijven. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt dat de helft van de basisscholen recent één of meerdere klassen naar huis heeft gestuurd.

In combinatie met het tekort aan personeel in kinderopvang en bij scholen, zijn de gevolgen groot: ouders komen alsnog thuis te zitten met kinderen. De druk neemt dus wederom toe op de werkende ouder, om die reden worden werkgevers bijna gedwongen om met oplossingen te komen.

Charly Cares is een oppasplatform die de oplossing ‘een oppas van de zaak’ tijdens de corona crisis heeft gelanceerd. Founder Charly van der Straten over de zakelijke oplossing: “Het regelen van een oppas ligt niet langer bij de ouder, maar bedrijven zijn - door de crisis - tot het besef gekomen dat zij hun werknemers moeten ondersteunen op het gebied van kinderopvang. Hierdoor kan de ouder productief blijven thuiswerken, terwijl de oppas voor de kinderen zorgt en thuisonderwijs geeft.”

Deloitte is één van de zestig organisaties die Charly Cares inzet om hun medewerkers te ondersteunen. Marjolein Heijstraten, Director Performance & Rewards Deloitte: ''Bij Deloitte staat het welzijn van onze mensen voorop. We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om werk te combineren met ouderschap (en thuisonderwijs), allemaal tegelijkertijd. Bij Deloitte ondersteunen wij met kinderopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd of jonger. De medewerkers van Deloitte zijn heel bij met de optie die heb wordt geboden en zijn ermee geholpen. Zij geven met name aan dat zij hun werk meer gebalanceerd kunnen doen."

Bedrijven die gebruik maken van Charly Cares Business: