De Volkskrant over het ziekteverzuim onder vrouwen.

Vandaag verscheen er in de Volkskrant een artikel over het ziekteverzuim onder vrouwen. Het blijkt dat het ziekteverzuim in vergelijking met mannen structureel hoger is, namelijk met 30%. Ten opzichte van 25 jaar geleden is dit echter een positieve ontwikkeling. Toen lag het verzuim onder vrouwen 60% hoger dan onder mannen. De Volkskrant geeft vijf verklaringen over het hoge ziekteverzuim onder vrouwen.

Bij Charly Cares is dit echter niet het geval. Op het kantoor van Charly Cares zijn van de 26 krachten 22 vrouw. Volgens Charlotte van der Straten komt dit door de relaxte werksfeer. "Niemand werkt hier voor het geld of telt de uren tot de dag voorbij is."

5 verklaringen waarom vrouwen zich meer ziek melden dan mannen

Verklaring 1: vrouwen dragen vaker de dubbele belasting van werk en gezin.

De balans tussen werk en privé raakt vaak sneller verstoord. Dit komt doordat zij vaker de zorg dragen voor het huis en gezin in vergelijking met mannen, aldus Petra van de Goorbergh, directeur van de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid.

Verklaring 2: vrouwen werken vaker in sectoren met een hoge (ook psychosociale) werkdruk, zoals zorg en onderwijs.

Uit een recent CBS-onderzoek blijkt dat het verzuim onder ambtenaren en onder werknemers in de zorg en het onderwijs hoger ligt dan in andere sectoren. Het werk die deze vrouwen moeten verrichten is vaak fysiek en mentaal zwaarder dan voor mannen. Dit komt onder andere door de functieverdeling tussen mannen en vrouwen.

Zo zijn leidinggevende functies vaker gevuld door mannen. Vrouwelijke verpleegkundigen werken bijvoorbeeld op afdelingen waarbij zwaarder (fysiek) werk verricht moet worden terwijl mannelijke verpleegkundigen aan het hoofd staan van de operatiekamer of de intensive care.


"Mensen in leidinggevende posities mogen vaker zelf hun werktijden en verlofperiodes bepalen. Dat leidt over het algemeen tot minder klachten en dus minder verzuim."

Van de Goorbergh

Verklaring 3: moeders melden zich vaker dan vaders ziek als hun kind ziek is.

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat scholen eerder de moeders opbellen wanneer het kind ziek is. Hierdoor nemen moeders ook sneller vrij. Daarbij komt kijken dat het veel stress met zich meebrengt als kinderen vaak ziek zijn. Dit kan uiteindelijk ook tot ziekteverzuim leiden.

Verklaring 4: vrouwen verzuimen vaker door specifiek vrouwelijke zaken als zwangerschap en overgang.

Op latere leeftijd hebben vrouwen te maken met specifieke gezondheidsklachten, zoals de overgang. Waarbij de concentratievermogen en nachtrust negatief wordt beïnvloed. Ook de zwangerschapsperiode bij vrouwen maakt vrouwen meer kwetsbaar voor fysieke en mentale klachten.

Verklaring 5: werkgevers en bedrijfsartsen gaan anders om met zieke vrouwen dan met zieke mannen.

Vrouwen blijven langer ziek, omdat bedrijfsartsen en werkgevers het herstelproces van vrouwen lager inschatten dan bij mannen.Van de Goorbergh herkent dit echter totaal niet.


Lees het artikel hier