OppasovereenkomstAlgemene voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst

hierna: "oppasovereenkomst"